Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 3536, quý khách nhập vào *3536
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 3536, nhập vào 098*3536

Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0775.13.2008 1.830.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0395.03.0808 1.330.000 36 Đặt mua
3 Mobifone 0794.08.04.08 980.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0377.10.0808 1.100.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0767.53.2008 1.830.000 38 Đặt mua
7 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
8 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 29 Đặt mua
10 Mobifone 0797.47.2008 1.830.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 0777.06.07.08 14.000.000 42 Đặt mua
12 Vinaphone 0853.09.09.08 1.180.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 0777.06.08.08 2.700.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0377.04.0808 1.330.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 0778.05.05.08 980.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 0772.06.07.08 5.800.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0931.17.08.08 2.600.000 37 Đặt mua
18 Mobifone 0775.02.08.08 1.330.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 38 Đặt mua
20 Vinaphone 0945.02.08.08 1.900.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0775.02.02.08 1.100.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
24 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0348.07.0808 1.330.000 38 Đặt mua
27 Vinaphone 0839.08.05.08 980.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 0837.08.09.08 770.000 43 Đặt mua
30 Mobifone 0777.02.08.08 2.280.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0348.11.2008 2.130.000 27 Đặt mua
32 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 36 Đặt mua
33 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
34 Vinaphone 0828.14.11.08 910.000 33 Đặt mua
35 Mobifone 0934.09.08.08 2.500.000 41 Đặt mua
36 Vinaphone 0826.25.04.08 770.000 35 Đặt mua
37 Mobifone 0777.08.11.08 1.330.000 39 Đặt mua
38 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 33 Đặt mua
39 Vinaphone 0853.07.0808 1.330.000 39 Đặt mua
40 Viettel 0335.27.01.08 980.000 29 Đặt mua
41 Vinaphone 0889.02.11.08 910.000 37 Đặt mua
42 Mobifone 0797.17.08.08 1.330.000 47 Đặt mua
43 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 47 Đặt mua
45 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
46 Mobifone 0703.08.08.08 60.000.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.23.06.08 840.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 36 Đặt mua
49 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status