Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 3536, quý khách nhập vào *3536
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 3536, nhập vào 098*3536

Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0377.2.5.2013 860.000 30 Đặt mua
2 Viettel 0392.90.2013 710.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0357.13.2013 900.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0396.4.2.2013 860.000 30 Đặt mua
5 Viettel 033.204.2013 2.130.000 18 Đặt mua
6 Viettel 033.281.2013 2.130.000 23 Đặt mua
7 Viettel 0357.19.2013 1.100.000 31 Đặt mua
8 Viettel 097.181.2013 5.500.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0334.66.2013 980.000 28 Đặt mua
10 Viettel 0365.33.2013 980.000 26 Đặt mua
11 Viettel 0363.8.4.2013 950.000 30 Đặt mua
12 Viettel 097.24.9.2013 5.500.000 37 Đặt mua
13 Viettel 03.7272.2013 2.550.000 27 Đặt mua
14 Viettel 03.5556.2013 1.750.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0393.4.9.2013 900.000 34 Đặt mua
16 Viettel 032.889.2013 1.100.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0399.43.2013 900.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0393.14.2013 900.000 26 Đặt mua
19 Viettel 0384.47.2013 860.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0389.95.2013 1.180.000 40 Đặt mua
21 Viettel 0326.1.5.2013 840.000 23 Đặt mua
22 Viettel 0336.48.2013 1.100.000 30 Đặt mua
23 Viettel 034.456.2013 1.250.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0334.79.2013 950.000 32 Đặt mua
25 Viettel 0356.30.2013 860.000 23 Đặt mua
26 Viettel 0347.31.2013 840.000 24 Đặt mua
27 Viettel 0338.4.3.2013 900.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0368.17.2013 1.140.000 31 Đặt mua
29 Viettel 0367.60.2013 740.000 28 Đặt mua
30 Viettel 0379.57.2013 980.000 37 Đặt mua
31 Viettel 033.274.2013 2.130.000 25 Đặt mua
32 Viettel 0358.22.2013 1.100.000 26 Đặt mua
33 Viettel 037.6.04.2013 1.100.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0356.222.013 1.100.000 24 Đặt mua
35 Viettel 038.261.2013 2.130.000 26 Đặt mua
36 Viettel 0385.43.2013 900.000 29 Đặt mua
37 Viettel 0367.4.9.2013 860.000 35 Đặt mua
38 Viettel 038.28.7.2013 2.280.000 34 Đặt mua
39 Viettel 0373.32.2013 950.000 24 Đặt mua
40 Viettel 037675.2013 900.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0366.9.7.2013 1.100.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0394.35.2013 900.000 30 Đặt mua
43 Viettel 0389.55.2013 1.750.000 36 Đặt mua
44 Viettel 0347.57.2013 860.000 32 Đặt mua
45 Viettel 0984.7.1.2013 2.280.000 35 Đặt mua
46 Viettel 0364.7.5.2013 840.000 31 Đặt mua
47 Viettel 0988.36.2013 5.100.000 40 Đặt mua
48 Viettel 09.7117.2013 5.400.000 31 Đặt mua
49 Viettel 0357.80.2013 750.000 29 Đặt mua
50 Viettel 033.245.2013 2.130.000 23 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status