Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 3536, quý khách nhập vào *3536
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 3536, nhập vào 098*3536

Sim Ngũ Quý 1

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09893.11111 199.000.000 34 Đặt mua
2 Viettel 096.58.11111 148.000.000 33 Đặt mua
3 Viettel 097.48.11111 128.000.000 33 Đặt mua
4 iTelecom 08763.11111 60.000.000 29 Đặt mua
5 iTelecom 08762.11111 60.000.000 28 Đặt mua
6 Viettel 097.10.11111 186.000.000 22 Đặt mua
7 Viettel 086.85.11111 83.000.000 32 Đặt mua
8 Viettel 086.58.11111 77.000.000 32 Đặt mua
9 Viettel 098.73.11111 168.000.000 32 Đặt mua
10 Viettel 086.59.11111 77.000.000 33 Đặt mua
11 Viettel 086.50.11111 59.000.000 24 Đặt mua
12 Viettel 097.13.11111 179.000.000 25 Đặt mua
13 Viettel 098.37.11111 168.000.000 32 Đặt mua
14 Viettel 08.689.11111 106.000.000 36 Đặt mua
15 Viettel 086.55.11111 118.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 086.98.11111 89.000.000 36 Đặt mua
17 Viettel 086.99.11111 145.000.000 37 Đặt mua
18 Viettel 08.662.11111 83.000.000 27 Đặt mua
19 Viettel 08.669.11111 106.000.000 34 Đặt mua
20 Viettel 08.663.11111 83.000.000 28 Đặt mua
21 Viettel 08.696.11111 118.000.000 34 Đặt mua
22 Viettel 098.14.11111 162.000.000 27 Đặt mua
23 Viettel 098.70.11111 128.000.000 29 Đặt mua
24 Viettel 096.87.11111 150.000.000 35 Đặt mua
25 Viettel 097.84.11111 123.000.000 33 Đặt mua
26 Viettel 098.45.11111 123.000.000 31 Đặt mua
27 Viettel 09.864.11111 128.000.000 32 Đặt mua
28 Viettel 098.49.11111 99.900.000 35 Đặt mua
29 Viettel 097.94.11111 139.000.000 34 Đặt mua
30 Vietnamobile 092.69.11111 129.000.000 31 Đặt mua
31 Viettel 098.63.11111 199.000.000 31 Đặt mua
32 Vinaphone 0818.0.11111 54.700.000 22 Đặt mua
33 Vietnamobile 05699.11111 75.700.000 34 Đặt mua
34 Vietnamobile 09250.11111 97.700.000 21 Đặt mua
35 Vietnamobile 05658.11111 50.200.000 29 Đặt mua
36 Viettel 03537.11111 71.300.000 23 Đặt mua
37 Vinaphone 083.70.11111 47.000.000 23 Đặt mua
38 Vinaphone 08189.11111 101.000.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0365.811.111 73.000.000 27 Đặt mua
40 Viettel 096.35.11111 180.000.000 28 Đặt mua
41 Viettel 097.30.11111 165.000.000 24 Đặt mua
42 Vinaphone 085.68.11111 105.000.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0986.011111 194.000.000 28 Đặt mua
44 Máy bàn 028.222.11111 100.000.000 21 Đặt mua
45 Vinaphone 085.46.11111 39.100.000 28 Đặt mua
46 Vietnamobile 05894.11111 34.100.000 31 Đặt mua
47 Vinaphone 085.79.11111 105.000.000 34 Đặt mua
48 Vinaphone 081.47.11111 45.000.000 25 Đặt mua
49 Viettel 08653.11111 50.000.000 27 Đặt mua
50 Vinaphone 08376.11111 50.000.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status